skip to Main Content
Kennis van de markt

Onze kennis

Het project Samen in Zorg is een initiatief van Telecomvisie. Het bekende TCO-model van Telecomvisie wordt hierbij toegepast, maar het grootste verschil is dat er geen tendermethodieken of brede marktwerking plaats vindt maar geïnvesteerd wordt in bestaande leveranciers. Voor de contractonderhandelingen toetsen wij marktconformiteit en inkoopcondities met kengetallen uit vele vergelijkbare aanbestedingen die Telecomvisie in het verleden heeft verricht. Deze kennis is zeer waardevol om tot de juiste oplossing te komen.

Small group of business people joining hands, low angle view
Small group of business people joining hands, low angle view

Ervaring

Met meer dan 40 jaar ervaring in telecommunicatie, kennen wij de markt en beschikken we over een goed netwerk dat ingezet wordt om het beste resultaat te bereiken. Door professioneel advies op maat en bemiddeling bij het opstellen van contracten kunnen zorginstellingen besparingen realiseren binnen de huidige omgeving. Wij zijn zelf geen leverancier of reseller, zodat iedere mogelijke vorm van belangenverstrengeling wordt voorkomen.

Doelstellingen

  • Aansluiting vinden tussen lange termijn visie en bereikbaarheidsoplossingen
  • Het borgen van de veiligheid voor de intramurale cliënt.
  • Het verhogen van de vrijheid en kwaliteit van leven van de PG cliënt.
  • Eenheid creëren in voorzieningen voor de zorgmedewerker.
  • Laagdrempelige en goed functionerende voorzieningen bewerkstelligen.
  • Zorgmedewerker meer zorg laten leveren i.p.v. dat hij bezig is met techniek.
  • Techniek laten werken en ondersteunend laten zijn aan de zorg.
  • Breed draagvlak en acceptatie realiseren onder de zorgmedewerkers.
  • Een stabiele organisatie creëren waar rust heerst.
Small group of business people joining hands, low angle view
Back To Top
Zoeken