skip to Main Content
Alles draait om verbinding

Strategisch partner

Onze adviseur denkt met u mee over mogelijke herinzet van bestaande middelen, optimalisatie van bestaande voorzieningen en adviseert in sommige situaties bewust niets doen. Ook kijkt hij naar besparingen binnen de huidige omgeving, subsidiemogelijkheden vanuit bijvoorbeeld innovatiefondsen of korte termijn herstelwerkzaamheden. De adviseur denkt in scenario’s en draagt meerdere (niet in ijzer gegoten) oplossingen aan, gebaseerd op voorafgestelde doelstellingen.

Small group of business people joining hands, low angle view
Small group of business people joining hands, low angle view

Verbinden samenwerkingspartijen

Als mediator onderzoekt de adviseur raakvlakken tussen de leveranciers en mogelijke integratie van technische omgevingen. Daarnaast helpt hij bij het opstellen van een gemeenschappelijke lange termijn visie op bereikbaarheid. Binnen de zorginstelling acteert hij tussen afdelingen ICT, facilitair, gebouwbeheer, inkoop, MT en de zorg business. Hierbij staat de behoefte van de zorgmedewerker centraal. Een gedragen bereikbaarheidsoplossing leidt tot een hogere succesfactor, minder zelfvoorzieningen en borgt de veiligheid en vrijheid voor de cliënt.

Operationele ondersteuning

Na onderhandeling met de leveranciers, legt de adviseur alle taken en verantwoordelijkheden binnen de fundamentele oplossing vast in een Dossier Afspraken en Procedures (DAP). Hierin wordt bijvoorbeeld vermeld wie verantwoordelijk is in de eerstelijn, wie de benodigde data aanlevert en wie de rapportages maakt. Er worden deadlines opgesteld en bewaakt om het gehele traject voorspoedig te laten verlopen. Uiteraard staat hij ook voor u klaar om ‘hands-on’ problemen op te lossen.

Small group of business people joining hands, low angle view
Back To Top
Zoeken